Fun Key

Fun Key

Keyboard je klíčem do světa hudby. Nabízí mnohostranné hudební možnosti, ať již preferujete klasiku, rock, pop, jazz …
„Be your own band“ …

… Mohu být sám skupinou? Na první pohled se to zdá nelogické, vždyť skupinu přece tvoří další spoluhráči. Při hře na keyboard však můžete zažít pocit hry ve skupině, i když nemáte spoluhráče. Skupinu tvoříte Vy a Váš keyboard. A to nejlepší nakonec: sami rozhodujete o tom, co a jak bude skupina hrát!
„Fun Key“ …

… je název úspěšného a moderního vyučovacího programu na keyboard, který byl speciálně vytvořen odborníky z oddělení YAMAHA Music Education pro otevřenou skupinovou výuku.

Je určen pro děti od 8 let, mládež a dospělé. Žáci si osvojí hru s automatickým doprovodem stejně jako polyfonní sólovou hru. Procvičí si orchestrální souhru, získají zkušenosti v oblasti aranžování a improvizace. Vyučovací materiály jsou stylově různorodé. Jsou koncipovány tak, že se z nich „svůj“ repertoár naučí jak žák hrající jen pro zábavu, tak i všestranně způsobilý interpret. Atmosféra skupinového vyučování umožňuje prožívat hudební úspěch, což pozitivně ovlivňuje další učení.

Souhrnné informace:

Doporučený věk:
od 8 let – dospělí bez omezení
Počet ve skupině:
6–8 žáků
Učební doba:
jedna lekce týdně
Obsah učiva:
rozvoj instrumentální techniky, harmonického cítění, základy aranžování a improvizace, bohatý repertoár různých žánrů
Doba vzdělávání:
6 roků
Učební materiál:
publikace „Fun Key“, doprovodná CD a „Songbook“