Oficiální stanovisko – Oříšek – Koronavir

Milí přátelé,
vyvíjí se to příliš rychle a posílám nové oznámení.

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky od 12. března 2020 vyhlásila
nouzový stav a od 18:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a
další umělecká představení,

sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim
podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky, trhy a veletrhy,

vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve
stejný čas 30 osob,což někdy pohromadě nejsme, a nekdy při hormadné
výuce ve vícero učebnách ano UZAVÍRÁM NA DOBU NEURČITOU OŘÍŠEK – HUDEBNÍ ŠKOLU YAMAHA a MORTIMER ENGLISH CLUB.

Bůh Vám žehnej, v srdcích přeji klid a lásku
děkuji Vám všem
Jitka Zenklová

PS: náš obchůdek Cesta bez obalu je pro Vás zatím otevřen, využijte malý
obchod pro nákup, naleznete zde i velmi cenné informace o právě
probíhající transformaci, máme zde duchovní koutek a důlžité knihy.
Můžete přijít/přijet s nádobami a popisem, kolik čeho potřebujete, předat nám vše v obchůdku a odejít. My vše v domluveném čase naplníme a vy si jen přijedete vyzvednout. Již brzy naleznete kompletní seznam námi nabízených produktů v sekci Bezobalová prodejna – Sortiment prodejny.