Ceník školného

Ceník školného hudebních programů Yamaha

číslo účtu pro platby

Jablonec nad Nisou - 2500618762 /2010 Fio

Liberec - 2101648200/2010 Fio

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO ŽÁKA A POBOČKU + NEZAPOMEŇTE NA "VARIABILNÍ SYMBOL", který je vždy uveden v Ausksysu, a je to číslo vaší objednávky v daném kurzu. KS není nutné uvádět.

Předškolní hudební obory Jablonec nad Nisou a Liberec

Instrumentální hudební obory Jablonec nad Nisou a LiberecPlatby méně než 4 žáci:Platební podmínky a splatnost:Administrativní poplatek "zápisné" 150 Kč.Úhrada jednotlivých lekcí není možná. Poplatek je vždy na pololetí, ve výjimečných případech (např. v souvislosti s porodem maminky, stěhování, plánovaná hospitalizace v nemocnici ...) zkrácený (min. při 4 a více lekcích po sobě jdoucích). Ukázková lekce je plnohodnotná (využít ji mohou noví žáci, nebo žáci co přechází na nový obor/k jiné lektorce) a započítává se do délky kurzu. V případě nezájmu o kurz po zkušební lekci není tato zpoplatněna.Učební materiály
Učební materiály nejsou v ceně školného a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování.

Pololetní platba za program Robátka a První krůčky k hudbě
(1 vyučovací hodina týdně)
2500,- Kč
Pololetní platba za program Rytmické krůčky
(1 vyučovací hodina týdně)
2500,- Kč
Platba za celý školní rok Rytmické krůčky 5000,- Kč
Pololetní platba za program Zobcové flétny ( min. 4 žáci )
(1 vyučovací hodina týdně)
2600,- Kč
Platba za celý školní rok Zobcové flétny ( min. 4 žáci ) 5200,- Kč
Pololetní platba za programy Fun key kids a Fun key (klávesové nástroje) ( min. 4 žáci ) 2900,- Kč
Platba za celý školní rok Fun key kids ( min. 4 žáci ) 5800- Kč
Pololetní platba za program Akustická kytara
(minimum 4 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
2600,- Kč
Platba za celý školní rok Akustická kytara 5200- Kč
Pololetní platba za program Class Vocals - Pop zpěv - děti
(60 min. týdně) ( min. 4 žáci )
2900,- Kč
Platba za celý školní rok Class Vocals - Pop zpěv 5800- Kč
Pololetní platba za program Class Vocals - Pop zpěv - mládež, dospělí
(60 min. týdně )
3500,- Kč
Platba za celý školní rok Class Vocals - Pop zpěv 7000- Kč
Pololetní platba za programy Akustická kytara, zobcová flétna, pop zpěv (3 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
3400,- Kč
Pololetní platba za program Akustická kytara, zobcová flétna, pop zpěv (2 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
4100,- Kč
Pololetní platba za program Akustická kytara, zobcová flétna, pop zpěv (individuál)
(1 vyučovací hodina týdně)
5400,- Kč
Pololetní platba za program Kláves Fun key Kids a Fun key (3 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
3400,- Kč
Pololetní platba za program kláves Fun key Kids a Fun key (2 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
4100,- Kč
Pololetní platba za program kláves Fun key Kids a Fun key (individuál)
(1 vyučovací hodina týdně)
5400,- Kč

Omluvené absence
Při dlouhodobé absenci žáka se kompenzuje část školného = tzn. 4 a více po sobě jdoucí řádně omluvené lekce, podložené písemnou žádostí rodiče doručenou nejpozději 2 týdny před ukončením daného kurzu v pololetí. Po tomto termínu nelze již uplatnit omluvené absence! V případě uznání nároku na slevu za zmeškané lekce je finanční kompenzace započtena do platby pro další období. Uznaná finanční kompenzace činí u všech oborů 100 Kč / lekci a nelze ji vracet peněžitě, jen převést na další období, jako slevu.

Jednorázové a krátkodobé absence budou dle oboru řešeny individuálním servisem úkolů od lektora (na vyžádání u vyučujícího). Jiná kompenzace či náhrada není možná.

Omluva však musí být zadána přes Váš zákaznický účet v Auksysu, a to nejpozději den předem. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou propadají.

Absence lektora je vždy nahrazena suplováním či náhradní lekcí na dané pobočce v rámci daného školního roku/pololetí a rodiče o této skutečnosti informujeme sms zprávou na tel. číslo / emailem.