Ceník školného

Ceník školného hudebních programů Yamaha

číslo účtu pro platby

Jablonec nad Nisou
2401564498 /2010 Fio

Liberec – 2101648200/2010 Fio

Vyčkejte na fakturu – NEZAPOMEŇTE NA „VARIABILNÍ SYMBOL JE TO ČÍSLO FAKTURY, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO ŽÁKA.

Předškolní hudební obory Jablonec nad Nisou a Liberec. Instrumentální hudební obory Jablonec nad Nisou a Liberec. 

Platby méně než 4 žáci :Platební podmínky a splatnost:Administrativní poplatek „zápisné“ 150 Kč .Úhrada jednotlivých lekcí není možná. Poplatek je vždy na pololetí, ve výjimečných případech (např. v souvislosti s porodem maminky, stěhování, plánovaná hospitalizace v nemocnici …) zkrácený (min. při 4 a více lekcích po sobě jdoucích). Ukázková lekce je plnohodnotná (využít ji mohou noví žáci, nebo žáci co přechází na nový obor/k jiné lektorce) a započítává se do délky kurzu. V případě nezájmu o kurz po zkušební lekci není tato zpoplatněna.
Učební materiály
Učební materiály nejsou v ceně školného a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování.

Pololetní platba za program Robátka a První krůčky k hudbě
(1 vyučovací hodina týdně)
2800,- Kč
Platba za celý školní rok Robátka a První krůčky k hudbě 5600 Kč
Pololetní platba za program Rytmické krůčky, Music Parade
(1 vyučovací hodina týdně)
3200,- Kč
Platba za celý školní rok Rytmické krůčky, Music Parade6400,- Kč
Pololetní platba za program Zobcové flétny ( min. 4 žáci )
(1 vyučovací hodina týdně)
3500,- Kč
Platba za celý školní rok Zobcové flétny ( min. 4 žáci )7000,- Kč

Pololetní platba za program Akustická kytara
(minimum 4 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
3500 Kč
Platba za celý školní rok Akustická kytara 7000 Kč

Pololetní platba za program Class Vocals – Pop zpěv – děti,
mládež, dospělí
(60 min. týdně) ( min. 4 žáci )
3500 Kč
Platba za celý školní rok Class Vocals – Pop zpěv 7000 Kč

Pololetní platba za programy Akustická kytara, zobcová flétna, pop zpěv (3 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
3900,- Kč

Pololetní platba za program Akustická kytara, zobcová flétna,  pop zpěv (2 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
4400 Kč

Pololetní platba za program Akustická kytara, zobcová flétna, pop zpěv (individuál)
(1 vyučovací hodina týdně)
4900,- Kč

Pololetní platba za programy Fun key kids a Fun key (klávesové nástroje od 6 let) (min. 4 žáci ) ( 50 minut )
3800,- Kč

Platba za celý školní rok Fun key kids a Fun key ( min. 4 žáci )
7600- Kč
Pololetní platba za program Play for keeps – NOVINKA klávesy pro děti od 9 let
(50 min. týdně )
4100,- Kč
Pololetní platba za program Play for keeps – NOVINKA klávesy pro děti od 9 let ( 3 žáci), (50 min. týdně ) 5100Kč
Pololetní platba za program Play for keeps – NOVINKA klávesy pro děti od 9 let ( 2 žáci), (50 min. týdně ) 5600 kč
Pololetní platba za program Play for keeps – NOVINKA klávesy
pro děti od 9 let ( 1 žák – individuál) (40 min. týdně )
6000 Kč
Pololetní platba za program Kláves Fun key Kids a Fun key (3 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
4300,- Kč
Pololetní platba za program kláves Fun key Kids a Fun key (2 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
4700,- Kč
Pololetní platba za program kláves Fun key Kids a Fun key (individuál)
(1 vyučovací hodina týdně)
5100,- Kč

Omluvené absence
Při dlouhodobé absenci žáka se kompenzuje část školného = tzn. 4 a více po sobě jdoucí řádně omluvené lekce, podložené písemnou žádostí rodiče doručenou nejpozději 2 týdny před ukončením daného kurzu v pololetí. Po tomto termínu nelze již uplatnit omluvené absence! V případě uznání nároku na slevu za zmeškané lekce je finanční kompenzace započtena do platby pro další období. Uznaná finanční kompenzace činí u všech oborů 100 Kč / lekci a nelze ji vracet peněžitě, jen převést na další období, jako slevu.

Jednorázové a krátkodobé absence budou dle oboru řešeny individuálním servisem úkolů od lektora (na vyžádání u vyučujícího). Jiná kompenzace či náhrada není možná.

Omluva však musí být zadána přes Váš zákaznický účet v Auksysu, a to nejpozději den předem. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou propadají.

Absence lektora je vždy nahrazena suplováním či náhradní lekcí na dané pobočce v rámci daného školního roku/pololetí a rodiče o této skutečnosti informujeme sms zprávou na tel. číslo / emailem.