Ceník školného

Ceník školného hudebních programů Yamaha

číslo účtu pro platby

Jablonec nad Nisou
2401564498 /2010 Fio

Liberec – 2101648200/2010 Fio

Vyčkejte na fakturu – NEZAPOMEŇTE NA „VARIABILNÍ SYMBOL JE TO ČÍSLO FAKTURY, DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE CELÉ JMÉNO ŽÁKA.

Předškolní hudební obory Jablonec nad Nisou a Liberec. Instrumentální hudební obory Jablonec nad Nisou a Liberec. 

Platby méně než 4 žáci :Platební podmínky a splatnost:Administrativní poplatek „zápisné“ 150 Kč .Úhrada jednotlivých lekcí není možná. Poplatek je vždy na pololetí, ve výjimečných případech (např. v souvislosti s porodem maminky, stěhování, plánovaná hospitalizace v nemocnici …) zkrácený (min. při 4 a více lekcích po sobě jdoucích). Ukázková lekce je plnohodnotná (využít ji mohou noví žáci, nebo žáci co přechází na nový obor/k jiné lektorce) a započítává se do délky kurzu. V případě nezájmu o kurz po zkušební lekci není tato zpoplatněna.
Učební materiály
Učební materiály nejsou v ceně školného a kupují se přímo ve výuce. Ke každému programu je pracovní sešit a CD v kompletu. Materiály podléhají autorským právům a nelze je dále kopírovat nebo veřejně prezentovat. Slouží pouze pro výuku a domácí opakování.

Robátka a První krůčky k hudbě Pololetní platba za program
(1 vyučovací hodina týdně)
3000,- Kč
Robátka a První krůčky k hudbě – platba za celý školní rok 6000,-Kč
Rytmické krůčky, Music Parade Pololetní – platba za program
(1 vyučovací hodina týdně)
3200,- Kč
Rytmické krůčky, Music Parade – platba za celý školní rok 6400,- Kč
Zobcové flétny – pololetní platba za program ( min. 4 žáci )
(1 vyučovací hodina týdně)
3500,- Kč
Zobcové flétny – platba za celý školní rok
( min. 4 žáci )
7000,- Kč
Akustická kytara – pololetní platba za program
(minimum 4 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
3500,- Kč
Elektrická kytara – pololetní platba za program
(minimum 4 žáci)
(1 vyučovací hodina týdně)
4100,- Kč
Elektrický kytara – pololetní platba za program
(3 žáci ve skupině)
4600,- Kč
Elektrický kytara – pololetní platba za program
( 2 žáci ve skupině )
5100,- Kč
Elektrický kytara – pololetní platba za program ( individuál ) 6000,- Kč
Class Vocals – Pop zpěv – děti, mládež, dospělí
Pololetní platba za program (60 min. týdně) ( min. 4 žáci )
3500,-Kč
Akustická kytara, zobcová flétna, pop zpěv – pololetní platba za programy (3 žáci) (1 vyučovací hodina týdně) 3900,- Kč
Akustická kytara, zobcová flétna, pop zpěv – pololetní platba za program (2 žáci) (1 vyučovací hodina týdně) 4400 Kč
Akustická kytara, zobcová flétna, pop zpěv – pololetní platba za program (individuál) (1 vyučovací hodina týdně) 6000,- Kč
Fun key kids a Fun key (klávesové nástroje od 6 let – pololetní platba za programy (min. 4 žáci ) ( 50 minut ) 3800,- Kč
Klávesy Fun key kids a Fun key od 6 let – platba za
celý školní rok ( min. 4 žáci )
7600- Kč
Klávesy Fun key Kids a Fun key – pololetní platba za program
(3 žáci) (1 vyučovací hodina týdně)
4400,- Kč
Kláves Fun key Kids a Fun key – pololetní platba za program
(2 žáci) (1 vyučovací hodina týdně)
4900,- Kč
Klávesy Fun key Kids a Fun key Pololetní platba za program
(individuál) (1 vyučovací hodina týdně)
6000,- Kč
Klávesy Play for keeps – pololetní platba za program – NOVINKA pro děti od 9 let ( min 4 žáci), (50 min. týdně) 4100,- Kč
Klávesy Play for keeps – pololetní platba za program – NOVINKA pro děti od 9 let ( 3 žáci), (50 min. týdně 4600,- Kč
Klávesy Play for keeps – pololetní platba za program – NOVINKA pro děti od 9 let ( 2 žáci), (50 min. týdně ) 5100,- Kč
Klávesy Play for keeps – pololetní platba za program – NOVINKApro děti od 9 let ( 1 žák – individuál) (40 min. týdně ) 6000,- Kč

Omluvené absence
Při dlouhodobé absenci žáka se kompenzuje část školného = tzn. 4 a více po sobě jdoucí řádně omluvené lekce, podložené písemnou žádostí rodiče doručenou nejpozději 2 týdny před ukončením daného kurzu v pololetí. Po tomto termínu nelze již uplatnit omluvené absence! V případě uznání nároku na slevu za zmeškané lekce je finanční kompenzace započtena do platby pro další období. Uznaná finanční kompenzace činí u všech oborů 100 Kč / lekci a nelze ji vracet peněžitě, jen převést na další období, jako slevu.

Jednorázové a krátkodobé absence budou dle oboru řešeny individuálním servisem úkolů od lektora (na vyžádání u vyučujícího). Jiná kompenzace či náhrada není možná.

Omluva však musí být zadána přes Váš zákaznický účet v Auksysu, a to nejpozději den předem. Neomluvené absence nebo omluvy po řádném termínu či jinou formou propadají.

Absence lektora je vždy nahrazena suplováním či náhradní lekcí na dané pobočce v rámci daného školního roku/pololetí a rodiče o této skutečnosti informujeme sms zprávou na tel. číslo / emailem.