Music Parade

Music Parade Mateřskou řeč se dítě učí mluvením – posloucháním a napodobováním. Jako matka nebo otec to zažíváte dnes a denně. Sledujete, jak se slovní zásoba Vašeho dítěte rozšiřuje a upevňuje. Stejným způsobem učíme v programu Music Parade děti i hudbu. Jen s tím rozdílem, že namísto mluvení děti poslouchají a zpívají melodie, které následně hrají na klávesové nástroje. Slovní zásoba dítěte se ve věku 4-6 let výrazně rozšiřuje. Od zhruba 900 slov na konci třetího roku života na více než 2300 slov na konci šestého roku života. Pokud v tomto období důsledně pracujeme s postupem „poslech – zpěv – hra“, dosahujeme kvalitativně srovnatelných výsledků i v hudební oblasti. V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění.  Děti se učí zpěvu se správnou intonací Zvládnou hru pětitónových melodií na klávesový nástroj ve dvou tóninách Naučí se vnímat hudbu, rozpoznávat hudební formy a zapojovat se do orchestrální hry Získají jisté metrické cítění (rozpoznávají přízvučnou a nepřízvučnou dobu) Naučí se rozlišovat a interpretovat základní rytmické hodnoty not a pomlk Získají jistotu v tonálním cítění - rozlišují sluchem toniku a dominantu a jsou schopné je zahrát na klávesovém nástroji
  • Doporučený věk: 4–6 let
  • Počet ve skupině: 8–10 ve skupině s doporučeným doprovodem rodičů
  • Učební doba: jedna lekce (45 minut) týdně
  • Obsah učiva: zpěv, intonační cvičení, základní rytmické hodnoty not a pomlk, hra na klávesový nástroj, pohybové hry
  • Učební materiál: učebnice Music Parade