Fun Key Kids

Řeč se člověk učí mluvením, hudbu hraním. Prostřednictvím programu Fun Key Kids přibližujeme dětem hravou formou hru na klávesový nástroj, kterým může být keyboard nebo klavír.

Pečlivý výběr skladeb různých hudebních stylů s ohledem na úroveň dětí podporuje jejich hudební kreativitu a samostatný hudební projev. Zpěv, hra, poslech a rytmická cvičení přirozeně doplňují vyučování a umožňují vytvářet lekce zajímavé, rozmanité a pestré.

Program Fun Key Kids představuje široké základní hudební vzdělání a nabízí možnost pokračování v programu Fun Key.

Důraz je v tomto programu kladen na:

  • zvládnutí „světové řeči“ hudby
  • rozvoj kreativních schopností, jako je harmonizace a aranžování
  • orchestrální souhra
  • Děti ve věku od 6 do 8 let
  • Vyučovací lekce 50 minut jednou týdně
  • 6-8 dětí

Ukázková lekce zdarma
- elektronická přihláška